Til hovedinnhold arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right help logout date user lock twitter facebook linkedin google-plus instagram

Opprett sparekonto

Personlige detaljer

Fødselsnummer

×

Fyll inn fødselsnummer (11 siffer).

Dette må vi vite:

Vi er pliktig til å innhente informasjon om ditt kundeforhold i henhold til hvitvaskingsloven og ber derfor om at du svarer på spørsmålene nedenfor.

Opprinnelse til midlene som spares:Investerer du på vegne av andre?

    
Statsborgerskap

Har du statsborgerskap i andre land enn Norge?

    
Du kan ikke legge til flere enn 3 land
Skatteplikt

Har du skatteplikt i andre land enn Norge?

    
Du kan ikke legge til flere enn 3 land
Er du en eller en av dine nærmeste en PEP?

En PEP er en politisk eksponert person er en som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, er nært familiemedlem til person som nevnt eller er kjent medarbeider til person som nevnt. Banken plikter i henhold til hvitvaskingsloven å registrere og føre forsterket kontroll med politisk eksponerte personer.

Er du, eller noen i din nærmeste familie, en politisk eksponert person?

    
Samtykke