Til hovedinnhold arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right help logout date user lock twitter facebook linkedin google-plus instagram

Klageskjema

Er du ikke helt fornøyd med oss?

Vi vil gjerne at alle kundene våre opplever å bli rettferdig behandlet, men noen ganger glipper det. Hvis du er misfornøyd eller mener vi gjør noe feil, ber vi deg om å ta kontakt med kundesenteret så vi kan prøve å finne en løsning sammen. Hvis du lander på at du vil rette en formell klage mot oss, må du bruke bankens standard klageskjema. Dette finner du her.

Vi lover å gi deg en indikasjon på når du kan forvente at klagen blir avgjort, og å holde deg løpende orientert hvis behandlingen viser seg å ta lenger tid enn vi trodde. 

Hvis vi ikke blir enige, gir vi deg en skriftlig begrunnelse for vår mening. Hvis du ønsker å gå videre med saken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.