Til hovedinnhold arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right help logout date user lock twitter facebook linkedin google-plus instagram

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Her finner du svar på spørsmål om betalingsforsikring.

Vanlige spørsmål

Sammen med INSR tilbyr vi betalingsforsikring på forbrukslån. Betalingsforsikring skal gi deg og din familie trygghet ved uforutsette situasjoner slik som sykdom, sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller frafall. Betalingsforsikringen vil da dekke dine månedlige renter og avdrag hos Optin Bank. Ved dødsfall dekkes totalt utestående lån.

Ja, vi tilbyr betalingsforsikring til alle forbrukslån.

Alle som får invilget lån hos Optin Bank kan bestille betalingsforsikring.
Det forutsettes at forsikrede bekrefter å være arbeidsfør i heltidsarbeid, ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønader eller erstatning. Videre må forsikrende ha fastbosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd. 

Forsikrede må være frisk, det vil si ikke kjent med sykdom, symptomer eller skade som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse. Den forsikrede kan heller ikke være kjent med, eller burde ikke hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid.

Du bestiller enkelt betalingsforsikring når du søker om lån eller gjennom nettbanken.

Fullstendige vilkår finner du på optinbank.no under vilkår, se her 

Forsikringen gjelder fra tidspunktet når forsikringsavtalen er signert til lånet er nedbetalt eller du har sagt opp forsikringsavtalen. Forsikringen opphører automatisk ved to manglende premieinnbetalinger. Forsikringen er ment å dekke uforutsette og midlertidige hendelser. Forsikringen har derfor en begrensning til 12 månedlige ytelser per forsikringstilfelle, og totalt 36 måneder innenfor nedbetalingsperioden. Forsikringen har en karenstid på 30 dager fra kjøpstidspunktet. Det vil si at det ikke kan meldes et skadetilfelle på forsikringsavtalen før 30 dager har passert, og skader inntruffet i denne perioden vil ikke være dekket.

Forsikringspremien for betalingsforsikringen betales etterskuddsvis i påfølgende måned. Nedbetales lånet raskere enn avtalt nedbetalingsplan vil forsikringen opphøre i det du ikke lenger har et utestående lånebeløp i Optin Bank

Forsikringspremien utgjør 7,5% av månedlig terminbeløp. Beløpet betales etterskuddsvis og kommer sammen med faktura på lånet.

Utbetalinger under forsikringsordningen er å anse som skattepliktig og vil bli rapportert til Skatteetaten jf. Skatteloven paragraf 5-10. Utbetaling under dødsfall er ikke skattepliktig.

Du har 14 dagers ubetinget angrerett fra det tidspunkt du har tegnet betalingsforsikringen gjennom Optin Bank. Du vil motta angrefristskjema som den del av forsikringspapirene du mottar fra oss. For mer informasjon om angrerett anbefaler vi at du søker informasjon på forbrukerrådets hjemmesider forbrukerrådet.no

Forsikringsgiveren for betalingsforsikring gjennom Optin Bank, er Insr Insurance Group, org.nr. 994288962. Selskapet er er et norsk børsnotert skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Les mer om selskapet på insr.io

Skaden meldes via skadeskjema på denne linken, eller per telefon 62 00 41 90.