Til hovedinnhold arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right help logout date user lock twitter facebook linkedin google-plus instagram

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Her finner du svar på spørsmål om kreditt.

Vanlige spørsmål

Kreditt er en betalingsmåte med midler man låner i betalingsøyeblikket og har som gjeld frem til du faktisk betaler. Renter på kreditt er prisen du betaler for denne muligheten. Dette brukes mye ved store anskaffelser der man ikke har pengene tilgjengelig der og da, slik som kjøp av bolig eller bil. Kjøp på kreditt er veldig vanlig for privat forbruk slik som kredittkort eller forbrukslån.

Annuitetslån er et lån du tilbakebetaler like store terminbeløp hver måned. Renter regnes fra totalt utestående beløp og vil i dette tilfelle være større andel enn avdraget i begynnelsen da selvet lånet er større. Ettersom man betaler ned på lånet, vil andelen avdrag øke da det er mindre renter.

Serielån er et lån du tilbakebetaler like stort avdrag i måneden med ulik rentebeløp. Renten er høyest i starten av lånet, men etter hvert som man betaler ned på lånet vil rentebeløpet reduseres og gi mindre totalt terminbeløp i måneden.

Nominell rente er prisen på å ta opp et lån, det er tilbudet du får.
Effektiv rente er det du faktisk betaler for lånet, det er nominell rente inkludert alle andre kostnader og gebyrer som kommer i tillegg. Dette er slik som etablerings- og termingebyr.

Hvis lånet går over flere år, kan bankens kostnad endre seg, dvs en renteendring. Har man flytende rente på lånet vil du få varsel om dette seks uker før endring. Dette er et godt valg om men forventer redusert rentenivå. Har man derimot fastrente bundet til eksempelvis fem eller ti år, vil ikke dette påvirke ditt lån. Dette er et godt valg om man forventer økt rentenivå.

I tilfeller hvor kredittavtalen er vesentlig misligholdt, du dør eller går konkurs kan banken kreve førtids forfall, dvs kreve tilbakebetaling i sin helhet på kort varsel.

Dersom du innser du vil få betalingsproblemer ber vi deg ta kontakt med oss snarest for å sette opp en løsning som passe alle parter. Om du ikke betaler et terminbeløp vil du først motta purring og senere inkassovarsel. Det vil påløpe en forsinkelsesrente fra forfallsdato som er offentlig fastsatt, og mye høyere enn lånerenten. Forsinkelsesrenter regnes i tillegg til gebyrer etter inkasso. Ved mislighold av gjeld kan banken kreve salg av det du evt har stilt med pant. Du vil også få betalingsanmerkning som gjør det svært vanskelig å få lån senere.

Ja det er mulig å angre på kredittavtaler innen 14 dager, men du må likevel betale renter for den tiden du utnyttet kreditten. Etter denne perioden kan du likevel betale tilbake lånet når du selv ønsker det, men du vil ikke få tilbake betalt gebyr eller andre omkostninger for lånet.